Produktet

  • Lignosulfonat natriumi

    Lignosulfonat natriumi

    Lignosulfonati i natriumit është ekstrakt i procesit të tulëzimit të bambusë, nëpërmjet reaksionit të modifikimit të përqendruar dhe tharjes me spërkatje. Produkti është një pluhur me ngjyrë të verdhë (kafe) me rrjedhje të lirë, lehtësisht i tretshëm në ujë, i qëndrueshëm në vetitë kimike, ruajtje afatgjatë e mbyllur pa dekompozim. Produktet e serisë Lignin janë një lloj agjenti aktiv sipërfaqësor...