Produktet

  • Klorur kalciumi

    Klorur kalciumi

    Klorur kalciumi-CaCl2, është një kripë e zakonshme.Ai sillet si një halid tipik jonik dhe është i ngurtë në temperaturën e dhomës. Është pudër e bardhë, thekon, fishekë dhe thith lehtësisht lagështinë.
    Në industrinë e naftës, kloruri i kalciumit përdoret për të rritur densitetin e shëllirë pa përmbajtje të ngurtë dhe për të penguar zgjerimin e argjilës në fazën ujore të lëngut të shpimit të emulsionit.