Produktet

  • Priza e arrës

    Priza e arrës

    Mënyra e duhur për të paguar për një rrjedhje pusi në një pus vaji është të shtoni material mbyllës në lëngun e shpimit. Ka produkte fibrash (të tilla si letra, lëvozhgat e farave të pambukut, etj.), grimcat (si p.sh. lëvozhgat e arrave) dhe thekon (të tilla si mikë flake). Materialet e mësipërme në proporcion me kombinimin së bashku, që është Nut Plug.
    Është i përshtatshëm për mbylljen e thyerjeve të shpimit dhe formacioneve poroze dhe është më mirë nëse përzihet me materiale të tjera mbyllëse.