Produktet

 • Anion poliakrilamid hidrolitik i pjesshëm (PHPA)

  Anion poliakrilamid hidrolitik i pjesshëm (PHPA)

  Anion poliakrilamid hidrolitik i pjesshëm (PHPA) i përdorur për agjentin e zhvendosjes së vajit për rikuperimin terciar të vajit.Është një material balte shpimi me performancë të mirë.Përdoret shpesh në shpime, trajtimin e ujërave të zeza industriale, trajtimin e llumit inorganik dhe industrinë e letrës.
 • Polyakrilamid (PAM)

  Polyakrilamid (PAM)

  Trajtimi i ujit:
  Aplikimi i PAM në industrinë e trajtimit të ujit përfshin kryesisht tre aspekte: trajtimin e ujit të papërpunuar, trajtimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e ujit industrial.
  Në trajtimin e ujit të papërpunuar, PAM mund të përdoret së bashku me karbonin e aktivizuar për të kondensuar dhe sqaruar grimcat e pezulluara në ujin e gjallë.